Odešla další legenda…

Autor: přišlo poštou <>, Téma: ČR, Zdroj: Irena Silence Přibylová, Vydáno dne: 27. 06. 2018

V noci na úterý 26. června 2018 zemřel náhle ve věku nedožitých 63 let Jiří Moravský Brabec.

Vynikající textař, básník, člověk s úžasným talentem pro češtinu psanou i mluvenou, je mi to líto, vzpomeňte na něj…

Irena Silence Přibylová